Památník a muzeum

Oznámení o ochraně osobních údajů

rozsah
Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na internetovou nabídku Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth a na osobní údaje shromážděné prostřednictvím této webové stránky. Pro webové stránky jiných poskytovatelů, na které se odkazuje prostřednictvím odkazů, platí například tamní upozornění a prohlášení o ochraně údajů.

Jméno a kontakt na odpovědnou osobu
Německo-německé muzeum Mödlareuth
Mödlareuth 13
95183 Töpen
Tel.: +49 9295/1334
Fax 09295-1319
E-mail: info@museum-moedlareuth.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:
Společnost pro vnitřní komunální služby mbH
Pro okres Hof
Schaumbergstrasse 14
95032 yardů
Telefon: 09281 57-150
E-mail: datenschutz@landkreis-hof.de

Účely zpracování dat
Účelem zpracování je plnění veřejných úkolů, které nám uložil zákonodárce, zejména informování veřejnosti, poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahu, jakož i vyřizování žádostí o kontakt a komunikace s uživatelů.
Pokud není uvedeno jinak, vyplývá právní základ pro zpracování vašich údajů z čl. 4 odst. 1 bavorského zákona o ochraně osobních údajů (BayDSG) ve spojení s čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písmeno e GDPR. V souladu s tím jsme oprávněni zpracovávat údaje potřebné ke splnění úkolu, který je nám uložen.

Typy zpracovávaných údajů:
Údaje o zásobách (např. jména, adresy).
Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
Data obsahu (např. textový vstup, fotografie, videa).
Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu).
Meta/komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).

Příjemci osobních údajů
Pokud v rámci našeho zpracování zpřístupníme údaje dalším osobám a společnostem (smluvním zpracovatelům nebo třetím stranám), předáme jim je nebo jim jinak poskytneme přístup k údajům, děje se tak pouze na základě zákonného povolení (např. údaje jsou předávány třetím stranám, jako poskytovatelům platebních služeb, podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR je pro plnění smlouvy vyžadováno), jste souhlasili, stanoví to zákonná povinnost nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při používání agentů, webhostingů atd.).

Pokud pověříme třetí strany zpracováním údajů na základě tzv. „smlouvy o zpracování objednávky“, děje se tak na základě čl. 28 DSGVO

V případě potřeby budou vaše údaje předány odpovědným orgánům dohledu a auditu k výkonu příslušných kontrolních práv.
Aby se předešlo ohrožení bezpečnosti informačních technologií, mohou být údaje v případě elektronického přenosu předány Státnímu úřadu pro informační bezpečnost a tam zpracovány na základě čl. 12 a následujících bavorského zákona o e-Governmentu.

Doba uchovávání osobních údajů
Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění úkolu v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání.

Vaše práva
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte jako subjekt údajů následující práva:
Máte právo na informace o údajích, které jsou o vás uloženy (článek 15 GDPR).
Pokud jsou zpracovávány nesprávné osobní údaje, máte právo na opravu (článek 16 GDPR).
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, můžete požádat o výmaz nebo omezení zpracování (články 17 a 18 GDPR).
Pokud jste souhlasili se zpracováním nebo pokud existuje smlouva o zpracování údajů a zpracování údajů je prováděno pomocí automatizovaných postupů, můžete mít právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR).
Pokud jste souhlasili se zpracováním a zpracování je založeno na tomto souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání tím není dotčena.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, pokud je zpracování prováděno výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f DSGVO (čl. 21 Odstavec 1 věta 1 GDPR).

Právo na odvolání u dozorového úřadu
Kromě toho existuje právo na odvolání k bavorskému státnímu komisaři pro ochranu údajů. Můžete je kontaktovat pod následujícími kontaktními údaji:
Poštovní adresa: PO Box 22 12 19, 80502 Mnichov
Adresa: Wagmüllerstrasse 18, 80538 Mnichov
Telefon: 089 212672-0
Fax: 089 212672-50
E-mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

Další informace
Pro více informací o zpracování vašich údajů a vašich právech nás můžete kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

Informace o webu

protokolování
Když vstoupíte na tyto nebo jiné webové stránky, přenášíte data na náš webový server prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Během probíhajícího spojení pro komunikaci mezi vaším internetovým prohlížečem a naším webovým serverem se zaznamenávají následující údaje:
Datum a čas žádosti
Název požadovaného souboru
Stránka, ze které byl soubor požadován
Stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)
použitý webový prohlížeč a operační systém
úplnou IP adresu žádajícího počítače
množství přenesených dat.

Po ukončení spojení jsou data anonymizována zkrácením IP adresy na úrovni domény tak, aby je již nebylo možné vztáhnout k jednotlivým uživatelům.

bezpečnost dat
Když navštívíte naše webové stránky, používáme rozšířenou metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obvykle se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, používáme místo toho 128bitovou technologii v3. Zda je jednotlivá stránka našeho webu přenášena v zašifrované podobě, poznáte podle uzavřeného znázornění symbolu klíče nebo zámku ve spodním stavovém řádku vašeho prohlížeče.
Také používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

Aktivní komponenty
Na našem webu jsou používány aktivní komponenty, jako je Javascript. Tuto funkci můžete vypnout nastavením internetového prohlížeče.

cookies
Když vstoupíte na tuto webovou stránku, ukládáme do vašeho zařízení soubory cookie (malé soubory), které jsou platné po dobu vaší návštěvy webu („soubory cookie relace“). Používáme je pouze během vaší návštěvy našich webových stránek. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby akceptovala používání cookies. Tuto funkci však můžete pro aktuální relaci nebo trvale vypnout nastavením vašeho internetového prohlížeče. Na konci vaší návštěvy váš prohlížeč tyto cookies automaticky smaže.

Nastavení prohlížeče si můžete nakonfigurovat podle svého přání a například odmítnout přijímání souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Takzvané „cookies třetích stran“ jsou soubory cookie, které byly nastaveny třetí stranou, a tedy nikoli skutečnými webovými stránkami, na kterých se právě nacházíte. Rádi bychom upozornili, že pokud deaktivujete soubory cookie, možná nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky.

Vkládání videí na YouTube
Když navštívíte naše webové stránky, YouTube nabízí další služby prostřednictvím takzvaného řešení dvěma kliknutími. Při prvním vyvolání webové stránky nejsou provozovateli přenášena žádná data. Teprve poté, co uživatel souhlasí s postupem opt-in kliknutím na (jméno Internetová adresa), budou data (včetně URL aktuální stránky a IP adresy uživatele) odeslána k přenesení příslušnému operátorovi. Jako uživatel se můžete sami rozhodnout, zda souhlasíte s aktivací těchto nabídek a přenosem dat. Uživatel může tento souhlas kdykoli odvolat a zabránit dalšímu předávání údajů provozovateli kliknutím na příslušné tlačítko na domovské stránce (postup opt-in).
YouTube je nabídka společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, dceřiné společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA. Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů (také mimo Evropskou unii a mimo USA) a také informace o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com /privacy?hl=de&gl=de . Google zpracovává vaše osobní údaje mimo jiné v USA, a proto se podrobil EU-US Privacy Shield.

Integrace Google Maps
(1) Na tomto webu používáme Mapy Google. To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňuje pohodlné používání mapové funkce.
(2) Návštěvou webové stránky obdrží Google informaci, že jste vstoupili na odpovídající podstránku našeho webu. Kromě toho budou přenášeny údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek. To se děje bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni ke Google, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přidruženi ke svému profilu na Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data jako profily použití a používá je pro reklamu, průzkum trhu a/nebo návrh svých webových stránek podle potřeb. Takové hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž musíte kontaktovat společnost Google, abyste toto právo uplatnili.
(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem plug-inu naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů. Zde také naleznete další informace o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a předložila EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Odkazy na jiné webové stránky
Naše online nabídka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nemáme žádný vliv na to, zda jejich provozovatelé dodržují předpisy o ochraně osobních údajů.

foto záběry
V rámci naší práce v oblasti tisku a public relations pořizujeme fotografie při akcích a schůzkách, na kterých vás lze poznat. Proti nahrávání a/nebo zveřejnění můžete vznést námitku.
Pro svou námitku použijte výše uvedené kontaktní údaje.