Vzdělávání

vzdělávací nabídky

Mödlareuth, známý jako „Malý Berlín“, je jedním z nejznámějších symbolů rozdělení Německa. Brzy po převratu zde vzniklo Německo-německé muzeum (Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth), které připomíná nejen období bolestného rozdělení a odloučení, ale také pád železné opony, otevření hranic a roky nově nabyté svobody. Památník se má stát místem setkávání současných a budoucích generací.

Návštěvníci, organizované skupiny a školní výpravy se mohou v rámci mimoškolní vzdělávací činnosti blíže obeznámit s historií poválečného rozdělení Německa v evropském kontextu. Na následujících stránkách vám představujeme naši nabídku.

Unsere Einrichtungen sind barrierefrei zugänglich. Individuell angepasste Bildungsangebote für Menschen mit Behinderungen sind nach vorheriger Absprache möglich.