Památník a muzeum

Spolupráce

Zde uvádíme přehled jednotlivých institucí, které se na projektu podílí.

Partnerské instituce

Mezinárodní projekt Železná opona - Pečeť evropského kulturního dědictví Druhá polovina 20.století byla poznamenána konfrontací dvou zcela protichůdných společenských systémů – kapitalismu a komunismu. Zásadní rozdíly mezi oběma systémy se zhmotnily v podobě „Železné opony“, která se táhla středem Německa a celé Evropy.

Dnes, zhruba tři desetiletí po konci studené války, najdeme jen málo míst, která nám zprostředkovávají určitou představu o tehdejší politické, hospodářské a především vojenské situaci rozděleného Německa. Tato realita a bezprostředně hrozící konfrontace, která mohla vést k eskalaci jaderného konfliktu s nedozírnými následky, je pro současnou generaci těžko představitelná.

Projekt „Železná opona“ propojuje lokality na bývalé hranici, které v různých aspektech ztělesňují a znázorňují tuto konfrontaci znepřátelených systémů v Německu. Cílem projektu je podávat současným a budoucím generacím svědectví nejen o tomto temném období dějin, ale i o jeho překonání a pádu Železné opony.
https://www.netzwerk-eiserner-vorhang.de
Historický spolek Durynsko

Jakou hodnotu má pro nás demokracie? Jak vnímáme svobodu - jako výsadu nebo břemeno? Proč je třeba zabývat se historií? Je možné v dnešní době svobodně projevit svůj názor? Bylo dříve všechno lepší? Co si dnes představujeme pod pojmem NDR? Jak ovlivňuje historie náš život?

Více než 30 let po zániku NDR existuje stále spousta lidí, kteří se těmito otázkami zabývají. Ve spolkové zemi Durynsko je výzkum historie NDR a vypořádání se s jejími následky předmětem zájmu mnoha institucí. V roce 2009 byl založen Historický spolek Durynsko za účelem posílení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými subjekty. Webové stránky sdružení jsou propojeny s projektem „Lernlandschaft Thüringen“ a poskytují přehled pamětních a vzpomínkových míst, seznam poraden a kontaktních osob. V kalendáři se můžete informovat o událostech a plánovaných aktivitách.

Přejeme vám mnoho informativních zážitků a těšíme se na vaši návštěvu v některém z našich zařízení.
https://geschichtsverbund-thueringen.de

Welchen Wert hat Demokratie? Ist Freiheit ein Privileg oder eine Bürde? Was nützt die Aufarbeitung von Geschichte? Darf man heute sagen, was man wirklich denkt? War früher alles besser? Und: Was war eigentlich die DDR? Und wieviel Geschichte trage ich in mir? Mit diesen und noch weiteren Fragen wird konfrontiert, wer sich 30 Jahre nach dem Ende der DDR mit ihrer Geschichte auseinandersetzt. Die Erforschung und Aufarbeitung der DDR findet in Thüringen an vielen Orten und durch viele Menschen und Institutionen statt. Im Jahre 2009 gründete sich der Geschichtsverbund Thüringen, um diese Akteur*innen in ihrer Zusammenarbeit zu bestärken und besser zu vernetzen. Über diese »Lernlandschaft Thüringen« vermittelt die Homepage des Verbunds einen Überblick. Sie können in Ihrer Umgebung Erinnerungsorte, Gedenkstätten, Beratungsstellen und Ansprechpartner*innen finden und kontaktieren. Der gemeinsame Kalender informiert Sie über aktuelle und zukünftige Veranstaltungen.

Partnerské instituce (spolupráce/partneři)

 • Akademie pro vzdělávání učitelů a personální management Dillingen
 • Bavorské státní centrum pro politickou výchovu
 • Bavorský hlavní státní archiv
 • federální archiv
 • Federální nadace pro přehodnocení diktatury SED
 • Federální agentura pro občanské vzdělávání
 • Státní památkový úřad v Sasku?
 • Muzeum DMZ Jižní Korea
 • Euroregion Egrensis
 • Evangelická akademie v Tutzingu
 • Fernweh-Park, Oberkotzau
 • Výzkumné sdružení SED state, FU Berlín
 • Státní úřad pro nevládní muzea v Bavorsku
 • Státní centrum pro politickou výchovu Durynsko
 • Bavorské muzeum Vogtland Hof
 • Muzeum historie koželužství a města Hirschberg
 • Durynský muzejní spolek
 • Nadace Horní Franky
 • Q3 Čtvrtletí pro Media.Education.Adventure, Office Durynsko
 • Saský státní úřad pro muzea
 • Státní školský úřad Východní Durynsko
 • Státní archivy Greiz a Rudolstadt
 • Městské archivy v Hof/Saale, Schleiz a Bad Lobenstein
 • Durynská nadace na ochranu přírody
 • Durynský institut pro přípravu učitelů, tvorbu osnov a média
 • Universitäten – Universität Eichstätt/ Universität Tübingen
 • Sdružení Německo-německé muzeum Mödlareuth eV
 • Vogtland 89 zapsaný spolek

Místní úřady

Zmocněnec Spolkové vlády pro kulturu a média
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien
Svobodný stát Bavorsko: https://www.bayern.de
Svobodný stát Durynsko : https://www.thueringen.de
Svobodný stát Sasko: https://www.sachsen.de
Vládní obvod Horní Franky: https://www.bezirk-oberfranken.de
Vláda Horní Franky: https://www.regierung.oberfranken.bayern.de
Zemský okres Hof:https://www.landkreis-hof.de
Zemský okres Saale-Orla: https://www.saale-orla-kreis.de
Zemský okres Vogtland: https://www.vogtlandkreis.de
Město Hof: https://www.hof.de
Město Plauen: https://www.plauen.de
Město Schleiz: https://www.schleiz.de
Obec Töpen: https://www.toepen.de
Město Gefell: https://www.stadt-gefell.de

Turismus

Turistický svaz Frankenwald: https://www.frankenwald-tourismus.de
Přírodní park Smrčiny: https://www.fichtelgebirge.bayern
Přírodní park Durynské břidlicové vrchy: http://www.thueringer-schiefergebirge-obere-saale.de
Turistické sdružení Rennsteig-Saaleland e.V.: https://www.rennsteigsaaleland.de
Turistický svaz Vogtland: https://www.vogtland-tourismus.de