Zařízení

Muzeum

Muzeum Mödlareuth

Muzeum Mödlareuth je koncipováno jako muzejní projekt historie poválečného rozdělení Německa. Po založení muzea v roce 1990 se ukázalo, že z časového i finančního hlediska bude nutné tento projekt rozčlenit do několika na sebe vzájemně navazujících úseků. Dnešní podoba muzea je tedy výsledkem mnohaletého vývoje.

Jako první byla v letech 1991-1994 zřízena venkovní expozice, správa muzea a zahájena výstavba archivu, knihovny a muzejního depozitáře.

V letech 1997/98 byl depozitář rozšířen o nově postavenou halu pro vozidla expozice.

Další stavební úpravy proběhly v letech 1999-2003, kdy byly otevřeny dva víceúčelové sály pro pořádání přednášek a videoprojekcí, dále místnost pro mimořádné výstavy, informační pult a muzejní obchod.