Gedenkteken en Museum

Privacyverklaring

domein
Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op het internetaanbod van het Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth en op de persoonlijke gegevens die via deze internetpagina's worden verzameld. Voor websites van andere aanbieders, waarnaar bijvoorbeeld via links wordt verwezen, gelden de aldaar vermelde gegevensbeschermingsverklaringen en verklaringen.

Naam en contactpersoon van de verantwoordelijke
Duits-Duits Museum Mödlareuth
Modulareuth 13
95183 Topen
tel. +49 9295/1334
Fax 09295-1319
E-mail: info@museum-moedlareuth.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:
Vereniging voor interne gemeentelijke diensten mbH
Voor de wijk Hof
Schaumbergstrae 14
95032 meter
Telefoon: 09281 57-150
E-mail: datenschutz@landkreis-hof.de

Doeleinden van gegevensverwerking
Het doel van de verwerking is de vervulling van de openbare taken die ons door de wetgever zijn toegewezen, met name de informatie van het publiek, het aanbieden van het online aanbod, de functies en inhoud ervan, evenals het beantwoorden van contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
Tenzij anders vermeld, vloeit de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens voort uit artikel 4 lid 1 van de Beierse wet op de gegevensbescherming (BayDSG) in combinatie met artikel 6 lid 1 lid 1 letter e AVG. Dienovereenkomstig mogen wij de gegevens verwerken die nodig zijn om een taak van ons uit te voeren.

Soorten gegevens die worden verwerkt:
Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Ontvangers van persoonsgegevens
Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, dan gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv. de gegevens worden doorgegeven aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG is vereist voor de uitvoering van het contract), u hebt ingestemd, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Als we derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd "orderverwerkingscontract", gebeurt dit op basis van artikel 28 DSGVO

Indien nodig worden uw gegevens doorgegeven aan de verantwoordelijke toezichthoudende en auditautoriteiten om de respectieve controlerechten uit te oefenen.
Om gevaren voor de veiligheid in de informatietechnologie af te wenden, kunnen gegevens in het geval van elektronische overdracht aan het rijksbureau voor informatiebeveiliging worden doorgegeven en daar worden verwerkt op basis van artikel 12 en volgende van de Beierse E-Government Act.

Duur van de opslag van persoonlijke gegevens
Uw gegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is om de taak te vervullen in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

Jou rechten
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u als betrokkene de volgende rechten:
U hebt recht op informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen (artikel 15 AVG).
Als er onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht op rectificatie (Artikel 16 AVG).
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking (Artikelen 17 en 18 AVG).
Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking of als er een contract voor gegevensverwerking is en de gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, hebt u mogelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG).
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking en de verwerking is gebaseerd op deze toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking wordt hierdoor niet aangetast.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, als de verwerking uitsluitend wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 letter e of f DSGVO (art. 21 lid 1 zin 1 AVG).

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Verder is er een recht van beroep bij de Beierse staatscommissaris voor gegevensbescherming. U kunt hen bereiken onder de volgende contactgegevens:
Postadres: Postbus 22 12 19, 80502 München
Adres: Wagmüllerstrae 18, 80538 München
Telefoon: 089 212672-0
Fax: 089 212672-50
E-mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

Verdere informatie
Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens en uw rechten kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Informatie over de website

loggen
Wanneer u deze of andere websites bezoekt, verzendt u via uw internetbrowser gegevens naar onze webserver. De volgende gegevens worden geregistreerd tijdens een lopende verbinding voor communicatie tussen uw internetbrowser en onze webserver:
Datum en tijd van het verzoek
Naam van het gevraagde bestand
Pagina van waaruit het bestand is opgevraagd
Toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, enz.)
gebruikte webbrowser en besturingssysteem
volledig IP-adres van de aanvragende computer
hoeveelheid gegevens overgedragen.

Na het beëindigen van de verbinding worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau in te korten, zodat er niet meer naar individuele gebruikers kan worden verwezen.

dataveiligheid
Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij de wijdverbreide SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste niveau van versleuteling dat door uw browser wordt ondersteund. Dit is meestal een 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.
We gebruiken ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

Actieve componenten
Op onze website worden actieve componenten zoals Javascript gebruikt. U kunt deze functie uitschakelen door uw internetbrowser in te stellen.

koekjes
Wanneer u deze website bezoekt, slaan wij cookies (kleine bestanden) op uw apparaat op die geldig zijn voor de duur van uw bezoek aan de website (“sessiecookies”). We gebruiken ze alleen tijdens uw bezoek aan onze website. De meeste browsers zijn ingesteld om het gebruik van cookies te accepteren. U kunt deze functie echter voor de huidige sessie of permanent uitschakelen door uw internetbrowser in te stellen. Aan het einde van uw bezoek zal uw browser deze cookies automatisch verwijderen.

U kunt uw browserinstellingen naar uw wensen configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Zogenaamde "Third Party Cookies" zijn cookies die zijn ingesteld door een derde partij, en dus niet door de daadwerkelijke website waarop u zich momenteel bevindt. Wij willen u erop wijzen dat als u cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

YouTube-video's insluiten
Wanneer u onze website bezoekt, biedt YouTube aanvullende diensten aan via een zogenaamde twee-klik-oplossing. Wanneer de website voor de eerste keer wordt opgeroepen, worden er geen gegevens aan de exploitant doorgegeven. Pas nadat de gebruiker heeft ingestemd met de opt-in-procedure door op (naam internetadres) te klikken, worden gegevens (inclusief de URL van de huidige pagina en het IP-adres van de gebruiker) naar de betreffende operator verzonden. Als gebruiker kunt u zelf beslissen of u akkoord gaat met de activering van deze aanbiedingen en de gegevensoverdracht. De gebruiker kan deze toestemming te allen tijde intrekken en verdere gegevensoverdracht aan de exploitant voorkomen door op de betreffende knop op de homepage te klikken (opt-in-procedure).
YouTube is een aanbod van YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS, een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Californië 94043, VS. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking (ook buiten de Europese Unie en buiten de VS) en informatie over het instellen van opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring: https://policies.google.com /privacy?hl=de&gl=de . Google verwerkt uw persoonsgegevens onder meer in de VS en heeft zich daarom onderworpen aan het EU-US Privacy Shield.

Integratie van Google Maps
(1) We gebruiken Google Maps op deze website. Dit stelt ons in staat om u interactieve kaarten direct op de website te tonen en stelt u in staat om comfortabel gebruik te maken van de kaartfunctie.
(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.
(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de provider. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en instellingsopties om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Links naar andere websites
Ons online aanbod kan links naar andere websites bevatten. We hebben geen invloed op de vraag of hun operators voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming.

fotosessies
Als onderdeel van ons pers- en PR-werk worden er bij evenementen en afspraken foto's gemaakt waarop u wellicht herkenbaar bent. U kunt bezwaar maken tegen de opname en/of publicatie.
Gebruik de bovenstaande contactgegevens voor uw bezwaar.